MANAGER DE CALITATE – perioada nedeterminata

Relocare la Fabrica Smart Wood din Onești
📍Cerinte:
- Cunoştinţe: tehnice solide de specialitate in industria alimentara, utilizare bună a PC-ului, limbă străină – engleza comunicare scrisa si verbala;
- Deprinderi: analiză şi atenţie la detalii, capacitate de comunicare interactivă deosebită, lucrul cu documentele specifice, exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate, capacitatea de a lucra sistematic, simţ tehnic.
- Alte cerinţe: responsabilitate, consecvenţă, acurateţe, perseverenţă, echilibru şi stăpânire de sine, spirit de echipă, integritate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, ţinută impecabilă, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.
📍Responsabilitati:
- Planificarea si cordonarea activitatilor departamentului Calitate pt siguranta produsului in conformitate cu ceritele legislative, ceritele clientului si in specificatiile de produs (AQL);
- Planificarea si monitorizarea activitatilor specifice HACCP (HARM) si a cerintelor legale referitoare la siguranta alimentului;
- Proiectarea, implementarea si mentinerea sistemelor de management al calităţii si sigurantei alimentului;
- Atingerea obiectivelor SMART si a targetelor stabilite de comun acord;
- Implementare /certificare si mentinerea certificarii BRC IoP;
- Suport pentru certificare si mentinere in vigoare sistemului de FSC CoC;
- Planificare audituri interne pentru sistemele aplicabile in fabrica;
- Urmareste initierea, implementarea si eficienta actiunilor corective si preventive stabilite in vederea imbunatatirii continue;
- Gestionarea reclamatiilor de la clienti initiind analize a cauzelor si planuri de actiune pt corectare si prevenire;
- Intocmirea rapoartelor de calitate saptamanale, lunare inclusiv Non Quality Cost;
📍Beneficii
- Performance bonus
- Holiday bonuses
- Meal tickets 30 lei
- Life- & accident insurance
- Specialization training
- Personal development courses
- Support in internal professional reorientation
- Laptop
- Medical services
CV urile se pot trimite la adresa de mail :
☎️Detalii la telefon 0741.064.605